Værdigrundlag

På Holstebro Friskole er målet at basere undervisning og samvær på Grundtvigs og Kolds værdier. Vi ønsker at give børnene en grundlæggende dannelse. Med det mener vi kundskaber som både er konkret viden, og viden om tilværelsen med de aspekter man møder i samspil med andre. Her er mødet mellem mennesker og samtalen grundlæggende værdier.

Vi ønsker at skabe rammerne for at børnene udvikler sig til åbne og videbegærlige mennesker med mod på livet.

Vi ønsker en skole ...

  • hvor børn og voksne har lyst til at arbejde kreativt og tage ansvar for deres eget liv.
  • hvor alle oplever sig som betydningsfulde dele af et forpligtende fællesskab.
  • hvor de lærer at tage ansvar for egne handlinger i forhold til andre, så der er plads til forskelligheder.
  • hvor der skabes rammer for at børnene kan videreudvikle deres samarbejdsevne, tolerance, og evne til at lytte.
  • hvor børnene lærer at stå frem - at være i centrum og kunne lade andre være i centrum.
  • hvor børnene bliver i stand til at opsøge ny viden og anvende denne i forskellige sammenhænge.
  • hvor de kan tage stilling og argumentere for deres synspunkter.

Hvert barn er en unik personlighed der rummer evner og muligheder, som må udvikles i eget tempo. Det er vigtigt at de oplever udfordring i læringsmiljøet fra både børn og voksne - at barnets drivkraft, nysgerrighed og initiativ bliver stimuleret. Vi tilstræber, at udviklingen af praktiske, musiske, intellektuelle og sociale færdigheder vægtes ligeligt.

En forudsætning for at børn kan lære, og udvikle sig, er at de befinder sig i trygge rammer, som kan give mod til at udvikle og afprøve egne grænser i samspil med andre.

Børnenes interesse og nysgerrighed må bibeholdes, og der må appelleres til fantasi og indlevelsesevne. Igennem fortællinger, myter og historier må de arbejde med begreber som sandhed og løgn, godt og ondt, rigtigt og forkert. Således skabes sammenhæng og indsigt, og grundlæggende værdier i tilværelsen udvikles. Skolen skal være et sted hvor børn og voksne kan opleve arbejds- og livsglæde.

Vi tror på, at en god skole, skal rumme mulighed for fordybelse, nærvær og kreativitet, og at et stærkt fællesskab og engagement omkring skolen skaber et fundament for læring og vækst.

Skolen er bærer af de værdier, der ligger i vores historie og kultur, og de vil have indflydelse på vores dagligliv, arbejde og dannelse. Vi mener derfor også, at det er vigtigt at samfundets mangfoldighed afspejles i skolen. Vi anser det for vigtigt, at man forstår forudsætningerne for samfundet som det ser ud i dag, hvor begreber som frihed, demokrati og folkestyre er grundlæggende. At vi kan diskutere dette og kende vores handlemuligheder i det.


Vidste du, at ...

Holstebro Friskole er en grundtvig-koldsk friskole. Det betyder bl.a., at kodeordene i dagligdagen er respekt og ligeværdighed mellem alle på matriklen: børnehavebørn, skoleelever, personale og forældre.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til os på telefon 97 40 42 11 eller send en e-mail på info@hfri.dk.