Den prøve- og karakterfri friskole

Ifølge Grundtvig er det et menneskeligt grundvilkår at tage stilling, at gå ind i kampen mellem lys og mørke, liv og død og sandhed og løgn. Det gør vi til stadighed i vores hverdag, livet igennem, og det er denne skelnen, denne kamp, vi forberedes til i skolen. Derfor tager vi udgangspunkt i et af de grundtvigske kernebegreber – den historisk-poetiske skole.

Man kunne fristes til at tolke begrebet i retning af, at der så lægges stor vægt på fagene historie og litteratur, og det gør vores friskole også, men ikke med udgangspunkt i begrebet. For begrebet dækker ikke et fagligt indhold, en metode eller bestemte kompetencer – begrebet er derimod et udtryk for et pædagogisk dannelsesbegreb.


Vidste du, at ...

Holstebro Friskole leverer hvert år dygtige og kreative elever til gymnasiet, handelsskolen og erhvervsskolerne. Her er det ingen hindring, at vi er en prøve- og karakterfri friskole.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til os på telefon 97 40 42 11 eller send en e-mail på info@hfri.dk.