Undervisningsplaner for Holstebro Friskole

I indeværende skoleår følger vi Fælles Mål 09 i alle fag, med enkelte nedenstående undtagelser.

Engelsk

Vi har fra august 2014 undervist i engelsk fra 0./1. kl.

Tysk

Vi har fra august 2014 undervist i tysk fra 6. kl., fordi vi vurderer vi hellere vil gøre forløbet for tysk mere intenst. Vi vil evaluere i foråret 2015, om det skal være gældende praksis for kommende skoleår. 

Kristendomskundskab

Følger Fælles Mål 2009, men bliver varetaget i fortælling for 0. – 6. kl. vedkommende, og i TEMA for 7. – 9. klasses vedkommende.

Samfundsfag

Følger Fælles Mål 2009, men bliver varetaget i faget TEMA 7. – 9. kl.

Hjemkundskab

Følger Fælles Mål 2009, men bliver varetaget af faget Kost og Krop 6. kl., omlagte uger: Grønsagsmarked 0. – 9. kl., primilejr 0. – 9. kl. som bærende og enkelte delelementer  i andre omlagte uger.


Vidste du, at ...

Holstebro Friskole lever op til bestemmelserne i Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne “skal stå mål med undervisningen i folkeskolen”. Vi overholder folkeskolelovens paragraffer ligesom alle andre skoler i Danmark.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til os på telefon 97 40 42 11 eller send en e-mail på info@hfri.dk.