Et skarpt tilbageblik giver klarsyn til fremtiden

Med evalueringsplanen for Holstebro Friskole ønsker vi en samlet plan for, hvordan vi arbejder med evaluering. Det er hensigten, at den skal fremstå som tydelig og målrettet - og samtidig være refleksiv og undersøgende, så den kan medvirke til udvikling og læring på alle niveauer.

På Holstebro Friskole er det et grundlæggende ønske gennem vores grundtvig / koldske pædagogik og undervisning at fastholde fag som et personligt anliggende og ansvar, hvor sammenhængen skabes gennem den åbne dialog mellem lærere, elever og forældre. Gennem vores grundtvigske livssyn arbejder vi med respekten for hinanden, og den ligeværdige samtale skal være det bærende elementer i vores praksis omkring evaluering. Det er i den forbindelse vigtigt, at arbejdet med evaluering naturligt fører diskussioner ind på, hvilke værdier og visioner lærere, elever og forældre på friskolen finder vigtige.

Evaluering på Holstebro Friskole skal være en selvevaluering med det formål at være det interne værktøj, der kan sætte alle på friskolen i gang med konstruktive udviklingsprocesser i et forpligtende fællesskab.

Friskolens evaluering skal leve op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler: (Kapitel 1 Undervisning m.v. § 1 b) Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Stk. 2. Som led i undervisningen skal friskolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål. Stk. 3. Friskolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af friskolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.


Vidste du, at ...

Holstebro Friskole leverer hvert år dygtige og kreative elever til gymnasiet, handelsskolen og erhvervsskolerne. Her er det ingen hindring, at vi er en prøve- og karakterfri friskole.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til os på telefon 97 40 42 11 eller send en e-mail på info@hfri.dk.