Bliv pædagogisk leder på Holstebro Friskole

På Holstebro Friskole har vi som ambition, at skabe værdifulde rammer for det gode børneliv. Fællesskabet er i centrum, og vi vil styrke sammenhængen i overgangene mellem vores børnehave Klods Hans og skolen, og mellem skolen og vores skolefritidsordning Sommerfuglen. Derfor søger vi en ambitiøs leder, der har lyst til at være med i friskoleuniverset, og som er engageret i arbejdet med børn i alderen 3 til 9 år.

Vi er en skole og en børnehave med stærke værdier forankret i Grundtvig-Koldske tanker, der går hånd i hånd med et brændende ønske om at være i bevægelse. Vi vil gerne skabe de bedste betingelser for læring og dannelse, for alle børn hele vejen op fra børnehaven til 9. klasse, der passer til den verden, vi lever i nu. Vi har en fantastisk forældrekreds, der stiller op til det meste, og et engageret og ambitiøst personale, der ser frem til at samarbejde med dig.

Vores tilgang til børnene er anerkendende med stærke relationer børn og voksne, børn og børn og voksen og voksen imellem. Vi mener, man når længst gennem den ligeværdige samtale og dialog. Som ledetråde for vores børn fra 3 til 9 år arbejder vi for:

  • at styrke lysten til leg og glæden ved at lære 
  • at gennem gensidig anerkendelse skabe hjerterum og frirum
  • at skabe et fællesskab både blandt børn og voksne, hvor 'jeg' bliver til 'os'

Dine arbejdsopgaver bliver, som en del af et lederteam, at være afdelingsleder for de mindste børn på Holstebro Friskole. Det vil sige for børnehaven Klods Hans, skolefritidsordningen Sommerfuglen og indskolingsklasserne fra 0. til 3. klasse. Derudover skal du have ansvaret for det socialpædagogiske arbejde på skolen og i børnehaven. Det vil sige opfølgning på børn med særlige behov i samarbejde med nærmeste pædagog eller klasselærer, og som en del et team, der står for særligt tilrettelagt undervisning, støtte med mere. Til sidst får du også ansvaret for opfølgning på børnene i børnehaven gennem det kommunale system 'Hjerne og Hjerte', og kontakten til PPR og andre lignende instanser. 

Vi vil gerne have fokus på området, og gøre det bedste for et godt skole- og børneliv for alle vores børn, og vi forventer, at du er med til at udvikle gode rutiner og kompetencer, som gør os skarpe på opgaven. 

Vi forestiller os, at du har en uddannelse eller kompetent erfaring inden for specialpædagogik, og at du har lyst til og erfaring med ledelse og udvikling. Det er vigtigt, du har lyst til friskoleverden, og kan lide at arbejde i forpligtende fællesskaber og med en anerkendende tilgang. Vi vil se det som en fordel, at du har kendskab både til daginstitutions- og skoleområdet, og at du vil kunne indgå i det daglige arbejde begge steder.

Stilling er fuld tid med tiltrædelse efter aftale.

Er du interesseret?

Så kom og besøg os. Kontakt skoleleder Nina Stilling på mobil 23 47 51 88.

Ansøgningen med CV og relevante bilag sendes til nina@hfri.dk senest 30. oktober 2018. Vi afholder samtaler løbende, og regner med at afslutte ansættelsesforløbet i uge 46.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest samt referencer ved ansættelsen.


Vidste du, at ...

Holstebro Friskole leverer hvert år dygtige og kreative elever til gymnasiet, handelsskolen og erhvervsskolerne. Her er det ingen hindring, at vi er en eksamensfri skole.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til vores skoleleder Nina på telefon 23 47 51 88 eller send en e-mail på nina@hfri.dk.