Hvad er en skolekreds?

Skolekredsen er den kreds af mennesker, fx nuværende forældre på skolen, tidligere forældre, tidligere elever og andre interessenter, der står bag en skole. Det er mennesker, der er enige i skolens idegrundlag og som har lyst og interesse for at støtte det arbejde, der foregår på skolen – og være en slags ambassadører for skolen eller "den yderste ring" om skolen.

Beskrevet ved hjælp af et løg, kan man sige at skolekredsen er det yderste lag, forældrekredsen er det mellemste lag og bestyrelsen er det inderste lag eller kernen.

Hele skolekredsen kan deltage i generalforsamlingen, hvor vores bestyrelse blandt andet bliver valgt. Hvis du ikke er forælder til et barn på skolen og er du interesseret i at blive medlem af skolekredsen kan du kontakte vores sekretær Line på telefon 97 40 42 11 eller info@hfri.dk.

Hvis du er forælder til et barn på Holstebro Friskole er du automatisk medlem af skolekredsen, fordi du er en del af forældrekredsen, som er en del-mængde af skolekredsen - en slags "inder-kreds" om man vil (tænk på løget).

Når du melder dit barn til på Holstebro Friskole, betaler du et administrationsgebyr på 500 kr. Når de er betalt, er du medlem af skolekredsen.


Vidste du, at ...

Vores børnehave – med plads til 40 børn – hedder Klods Hans, og vores SFO hedder Sommerfuglen.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til os på telefon 97 40 42 11 eller send en e-mail på info@hfri.dk.