Åndens Arbejdsdag: Inspiration, værdier og pædagogik

En gang om året samles vi en lørdag, hvor vi samler op på nogle af de værdi-baserede emner, som har været diskuteret på de fælles forældremøder. På Åndens Arbejdsdag kan vi vende alle de ting, som ligger til grund for skolens måde at fungere på i hverdagen. Her er plads til store tanker om både den nære og den fjerne fremtid på Holstebro Friskole.

På Åndens Arbejdsdag henter vi ofte inspiration udefra i form af en foredragsholder, der giver et aktuelt oplæg til en debat af vores pædagogiske tema.

Det er også her, vi har lejlighed til at vedligeholde og opdatere vores grundholdning, nemlig vores udgangspunkt i Grundtvigs menneskesyn og Chresten Kolds tanker om skole og skolegang.


Vidste du, at ...

Holstebro Friskole tilbyder naturligvis søskenderabat og du har endda mulighed for at søge om helt eller delvis friplads til dit barn. Kontakt os på 97 40 42 11 og få mere at vide.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til os på telefon 97 40 42 11 eller send en e-mail på info@hfri.dk.