Venteliste-praksis på Holstebro Friskole

Elever optages i den rækkefølge de er indskrevet, dog efter følgende kriterier:

  • Børn i børnehaven Klods Hans, er automatisk tilmeldt og garanteret plads på friskolen, hvis forældrene ønsker det.
  • Yngre søskende til børn der går på Holstebro Friskole, vil have fortrinsret, også på ventelisten.
  • Ansatte ved Holstebro Friskole og Klods Hans har fortrinsret, også på ventelisten.
  • Vi tilstræber en rimelig kønsfordeling, med hensyntagen til klassernes trivsel.

Inden optagelse af elever til alle klassetrin, vil vi forbeholde os retten til, at kontakte afgivende dagplejer, institution, skole og gerne modtage evt. yderligere oplysninger fra myndigheder. Dette for at sikre barnet den bedst mulige start, dels for at sikre vi optager et barn vi føler vi kan give et godt skoletilbud.


Vidste du, at ...

Holstebro Friskole lever op til bestemmelserne i Friskoleloven, der overordnet set bestemmer, at friskolerne “skal stå mål med undervisningen i folkeskolen”. Vi overholder folkeskolelovens paragraffer ligesom alle andre skoler i Danmark.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til os på telefon 97 40 42 11 eller send en e-mail på info@hfri.dk.