Forsikringer

Skolens forsikring dækker privatansvar for elever/børn i den tid, de er under institutionens opsyn, når der ikke er tegnet privat ansvarsforsikring. Det vil sige at forvolder et barn skade enten på friskolens ting eller på en anden elevs ting, skal skaden anmeldes til det skadevoldende barns eller forældres ansvarsforsikring. Har eleven/forældrene ikke nogen ansvarsforsikring, går man tilbage til friskolens erhvervsansvarsforsikring og anmelder skaden hertil.

Holstebro Friskole har ikke etableret en ulykkesforsikring på eleverne.

Forældrene opfordres derfor til at tegne en privat ulykkesforsikring på deres børn, således at man er dækket, hvis barnet kommer til skade, og der sker varig invaliditet.

Med hensyn til tandskade vil den akutte skade blive behandlet af den kommunale tandpleje. I tilfælde af en skade, der først kan behandles når barnet er fuldt udvokset  (18 år), vil der fra en privat etableret ulykkesforsikring blive hensat en erstatningssum til brug for evt. behandling efter det fyldte 18. år.


Vidste du, at ...

Friskolens forældregruppe spænder meget vidt. Heldigvis. Vores forældre er mekanikere, akademikere, tømrere, selvstændige, ufaglærte, direktører, pædagoger og alt muligt andet.

Besøg os

Se hvordan du kan finde ud af mere, få en rundvisning på skolen og melde dit barn til Holstebro Friskole.

Vi glæder os til dit besøg.

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Download vores brochure, hvor du kan læse de vigtigste overskrifter om Holstebro Friskole.

Ring til os på telefon 97 40 42 11 eller send en e-mail på info@hfri.dk.